PREVZEM IN RECIKLIRANJE

Podjetje Jaguar Land Rover je vzpostavilo celovit sistem v skladu z zahtevami zakonodaje o odsluženih vozilih v Evropski uniji.


Podjetje Jaguar Land Rover je razvilo celovit sistem v skladu z zahtevami zakonodaje o odsluženih vozilih v Evropski uniji.


Uredba o odsluženih vozilih od proizvajalcev motornih vozil in uvoznikov zahteva prevzem vseh prodanih vozil in zagonskih akumulatorjev vozil (ne glede na datum prve registracije vozila) ob koncu njihove življenjske dobe ter njihovo odstranjevanje na do okolja odgovoren način.


Vsi proizvajalci akumulatorjev v Veliki Britaniji so registrirani v sklopu pobude za povečanje zbiranja/recikliranja in preprečevanje odlaganja na smetiščih/sežiganja vseh vrst akumulatorjev, še posebej avtomobilskih, ki sta Veliki Britaniji prepovedana od 1. januarja 2010.


Jaguar Land Rover je registriran kot proizvajalec akumulatorjev s številko registracije BPRN00706.


Predpisi o odsluženih vozilih:


- Prevzem je brezplačen za zadnjega registriranega lastnika vozila in velja za vsa osebna vozila z do devetimi sedeži in dovoljeno skupno maso 3,5 tone.
- Lastnik mora predložiti dokaz, da je upravičen do odstranjevanja vozila, preden se izda potrdilo o uničenju.


Pogoji za vračanje vozila:
Vozilo mora biti:


- Dostavljeno v celoti z vsemi bistvenimi sestavnimi deli, vključno z motorjem, menjalnikom, podvozjem, kolesi in katalizatorjem (če je del opreme). Upoštevajte: za akumulatorje, pri katerih je prišlo do okvare med garancijsko dobo vozila, morajo biti uporabljeni običajni garancijski postopki vračanja, ki jih izvajajo Land Roverjevi trgovci.
- Brez dodatnih odpadkov (na primer vrtnih/gospodinjskih odpadkov, dodatnih pnevmatik itn).
- Dostavljeno v obrat, ki ga je proizvajalec določil za brezplačen prevzem.


Za celoten seznam obratov za prevzem vozil* se obrnite na svojega pooblaščenega trgovca.

Pogoji za vračanje avtomobilskih zagonskih akumulatorjev:
Ko se izteče življenjska doba primarnega avtomobilskega zagonskega akumulatorja v vašem vozilu, ga lahko ob nakupu ali namestitvi novega akumulatorja vrnete pooblaščenemu trgovcu z vozili Jaguar in Land Rover, ali pa ga dostavite eni od navedenih ustanov v katerih poskrbijo za recikliranje:


- Javni zbirni centri za recikliranje
- Lokalni sistemi za zbiranje akumulatorjev
- Pooblaščeni obrati z licenco za predelavo odsluženih vozil
- Obrati z licenco za recikliranje kovin