Ti splošni pogoji poslovanja so sestavljeni skladno z določili Obligacijskega zakonika (Uradni list RS, št. 97/07 – uradno prečiščeno besedilo, 64/16 – odl. US in 20/18 – OROZ631 – v nadaljevanju: OZ), Zakona o elektronskem poslovanju na trgu (Uradni list RS, št. 96/09 – uradno prečiščeno besedilo, 19/15, 189/21 – ZDU-1M in 18/23 – ZDU-1O – v nadaljevanju: ZEPT) in Zakona o varstvu potrošnikov (Uradni list RS, št. 130/22 – v nadaljevanju: ZVPot-1), v kolikor je stranka potrošnik, ter obravnavajo storitev rezervacije motornega vozila opravljene s strani stranke preko spletne strani izvajalca storitve rezervacij, ki jo ponuja WallisMotor Ljubljana d.o.o. za motorna vozila znamk Jaguar in Land Rover za Slovenijo.


Ko se sklicujemo na »ponudnik storitve«, »izvajalec storitve«, »mi«, »naš«, »nas« ali »nam« v teh pogojih, se sklicujemo na družbo WallisMotor Ljubljana d.o.o..


Podatki o ponudnikih storitve:

- naslov sedeža podjetja: Celovška cesta 182, 1000 Ljubljana

- telefonska številka podjetja; +38615833500

- elektronski naslov podjetja: info@wallismotor.si

- sedež podjetja: Ljubljana

- matična številka: 8674655000

- davčna številka: SI91615119


SPLOŠNE DOLOČBE


Primarno poudarjamo, da se rezervacija motornega vozila, ki predstavlja sklenjeno pogodbo med nami in stranko, ne šteje za prodajno pogodbo rezerviranega vozila, vendar gre zgolj za rezervacijo omenjenega vozila. Prodajne pogodbe se sklepajo zgolj v prostorih pooblaščenega prodajalca.


Podatki o vozilih, ki so navedeni bodisi na spletu bodisi na drugih reklamnih materialih, neobvezujočih ponudbah in drugih objavah ter gradivih, so približki in se lahko spremenijo s strani pooblaščenega prodajalca (izvajalca storitve rezervacije). Te spremembe se lahko nanašajo predvsem na dimenzije in težo vozila, porabo goriva, hitrost itd. Stranke bodo o morebitnih spremembah pravočasno obveščene.


Tako za nas, kot izvajalca storitve, kot tudi za stranke, kot nosilca rezervacije, velja, da moramo postopati skladno z načelom vestnosti in poštenja pri izpolnjevanju svojih pogodbenih obveznosti.